Springfree

บริการเช่าสปริงฟรีแทรมโพลีน (Trampoline)

แทรมโพลีน (Trampoline) สร้างความสนุกและเสริมสุขภาพแบบครบวงจร

   Rental CostSpringfree Trampolines 

    Give yourpartyaddedfun and excitement and leave a positivelonglasting

    impressiononyourkids' partyletourSpringfreetrampolinestheworld’ssafesttrampoline, bepartofyourparty.  

    Hireourtrampolines for yourparty and guaranteebothkidsand adultsloadsoffun, laugh and happiness. 

 

        Remarks

 1. Hire 2 units  or more, get 20% discount 

 1. Hire 3 units or more, get 30% discount 

 1. Hire 4 units or more, get 40% discount 

 1. Rentalcostisinclusiveofrental, transportation (return), twostaffs to      install and uninstall and supervisetrampoline(s) onsite 

 1. Rentalcost for one dayis for 10 hours.  Longerthan 10 hoursissubject to 500 bahtextracharges. 

 1. RJW (Thailand) Co., Ltd. isnotresponsible for anyinjuries or accident or theloss or damgeonpropertyofanykindsfromjumping and playingonthetrampoline(s).    Thecompanyaccepts NO LIABILITY. 

 1. The persons whorentthetrampolines are responsible for studytheequipment and learn to usethetrampoinein a correctmanner. 

 1. Ifthetrampolines are damagedas a resultofmisuse or negligence, suchaspullingthesafetynetsdownresultingintornnet, theCompanyreservestheright to fine for maximumof 5,000 baht.

ราคาค่าเช่า เครื่องเล่น สปริงฟรีแทรมโพลีน

ถ้าคุณจัดงานวันเกิด  หรือสังสรรค์ในบ้าน  มีเด็กมา แต่ไม่รู้จะให้เด็กเล่นอะไรดี ที่สนุก สร้างความบันเทิง และความประทับใจไม่รู้ลืม

เลือกสปริงฟรี แทรมโพลีนที่ปลอดภัยที่สุดในโลก

สปริงฟรีแทรมโพลีน  เครื่องเล่นกระโดด สำหรับทุกคนสนุก ปลอดภัย ในสถานที่ของคุณเอง

เด็กทุกเพศ  ทุกวัย  ชอบกระโดดบนแทรมโพลีน ผู้ใหญ่ก็เล่นดี ลองกระโดดดูซิ !!!

        หมายเหตุ

 1. ถ้าเช่ามากกว่า 2 ตัว ขึ้นไปลด 10% 

 1. ถ้าเช่ามากกว่า 3 ตัว ขึ้นไปลด 20% 

 1. ถ้าเช่ามากกว่า 4 ตัว ขึ้นไปลด 30% 

 1. ราคาค่าเช่า 1 วัน เท่ากับ 10 ชั่วโมงโดยนับตั้งแต่ไปถึงสถานที่เช่าและเริ่มทำการติดตั้ง

  หากเกินกว่านี้ บริษัทฯ จะคิดค่าล่วงเวลา ชั่วโมงละ 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) 

 1. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ การได้รับบาดเจ็บ

  หรือความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นต่อร่างกายและทรัพย์สินอื่นๆ อันเนื่องมาจากการเล่นแทรมโพลีนไม่ว่าในกรณีใด ๆทั้งสิ้น

  ผู้เล่นแทรมโพลีนและผู้เช่าแทรมโพลีนไม่มีสิทธิ์ฟ้องร้องใดๆ กับทางบริษัทฯทั้งสิ้น 

 1. พนักงานผู้ติดตั้งแทรมโพลีนจะส่งเอกสารเกี่ยวกับวิธีการเล่นที่ถูกวิธีให้กับทางผุ้เช่าเพื่อให้ผุ้เช่าอ่านและทำความเข้าใจ

  กับการใช้แทรมโพลีนอย่างถูกวิธีผู้เช่าสัญญาว่าจะอ่านและทำความเข้าใจต่อการเล่นแทรมโพลีนพร้อมทั้งเป็นผู้รับผิดชอบ

  อธิบาย ชี้แจงแนะนำวิธีการเล่นให้แก่ผู้เล่นอื่น ๆ ด้วย 

 1. หากแทรมโพลีนมีการชำรุด อันเนื่องมาจากการใช้ที่ไม่ถูกวิธี เช่น กระโดดดึงรั้วตาข่ายลงมา

  หรือเกิดจากความสะเพร่า เลินเล่อ ของผู้ใช้ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามที่เห็นสมควร

 

 

ตอบโจทย์ทุกความต้องการในการเลือกใช้งานแทรมโพลีน (Trampoline) แทรมโพลีนขนาดใหญ่ Trampoline ออกกําลังกาย แทรมโพลีนออกกําลังกาย เครื่องออกกําลังกายแทรมโพลีน เพื่อความสนุกสนานและการลดไขมัน ลดน้ำหนัก ลดความอ้วน ตลอดจนวิธีทำให้หน้าเด็ก วิธีเพิ่มความสูง ด้วยบริการเช่าแทรมโพลีน สปริงฟรีแทรมโพลีน เกรดเยอรมัน แบบครบวงจร การันตีคุณภาพในเรื่องของความแข็งแรง ทนทาน ติดตั้งง่าย วัสดุพิเศษทั้งสปริง ยางยืด แผ่นไฮบาวซ์ และโครงสร้าง มีความสมดุลและสามารถรองรับการกระโดดได้อย่างสนุก นุ่มนวล และถนอมข้อเข่ามากที่สุด จาก Smartplay Only