แทรมโพลีนใต้น้ำ

 

36 นิ้ว วงกลมในสระน้ำ Aqua Trampoline