แทรมโพลีน สปริงฟรี O47

รหัสสินค้า : SPF O47

ราคา

59,000.00 ฿


79,000.00 ฿

 (-25%)
จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 59,000.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

สปริงฟรีรุ่น O47

วงรี ขนาดเล็ก ( 1.9 x 2.7 m.)


ข้อมูลผลิตภัณท์

-ขนาดของแผ่นกระโดด 1.9 x 2.7 m

-ขนาดพื้นที่วาง 2.9 x 3.7 m

-ความสูงของฐาน 0.8 m

-ความสูงของรั้ว 1.5 m

-ความสูงรวม 2.3 m

-รองรับน้ำหนัก 150 kgs


เหมาะสําหรับทุกคนในครอบครัวผู้รักการกระโดด

พื้นที่วงรีให้พื้นที่ด้านความยาวที่มากขึ้น

สามารถกระโดดตีลังกา หรือเล่นผาดโผนได้ดี


สินค้าของเราได้มีการออกแบบอย่างดีใช้วัสดุเกรด A ในการประกอบโดยโรงงานที่ได้มาตรฐานสากล เราจึงกล้ารับประกันดังนี้ (กรณีใช้งานอย่างถูกต้องตามวัตถุประสงค์)

1. รับประกันโครงสร้าง 8 ปี (ใช้ส่วนบุคคลเท่านั้น)

2. รับประกันแผ่นกระโดด 1 ปี (ใช้ส่วนบุคคลเท่านั้น)

3. รั้วกันตก 1 ปี (ใช้ส่วนบุคคลเท่านั้น)

4. ROD (ล๊อท) 1 ปี (ใช้ส่วนบุคคลเท่านั้น)


***การรับประกัน เริ่มจากวันที่ซื้อสินค้า หรือวันที่ออกบิล โดยบริษัทฯ เท่านั้น!! ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับประกันความเสียหายอันเกิดจากอุบัติเหตุ เลินเล่อ ใช้งานอย่างผิดวิธี หรือ การติดตั้งที่ไม่ถูกต้องมีการดัดแปลงผลิตภัณฑ์ สินค้า ไฟไหม้ หรือความเสียหายที่เกิดจากภัยธรรมชาติ และสัตว์เลี้ยงทุกชนิด


***กรณี สินค้ามีปัญหาจากโรงงาน หรืออุปกรณ์ ไม่ครบถ้วน สามารถแจ้งเปลี่ยนสินค้าได้ ภายใน 7 วัน 

(สินค้าที่ต้องการเปลี่ยน ต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ แพคพร้อมกล่อง)


 ***นโยบายการคืนเงิน และ คืนส่วนต่างให้ลูกค้ากรณี ดังนี้ 

1. กรณีสินค้ายังไม่ออกจากโชว์รูม ลูกค้าขอเปลี่ยนขนาด ทางบริษัทยินดีคืนเงินส่วนต่างให้ลูกค้า 

2. กรณี ลูกค้าวัดพื้นที่ผิด ไม่สามารถติดตั้งวางสอนค้าได้ (เขตพื้นที่กรุงเทพ-ปริมณฑล) ให้ทางบริษัทจัดส่งติดตั้งใหม่ จะมีค่าบริการเพิ่ม 2000-3000 บาท (แล้วแต่รุ่น)

สงวนสิทธิเปลี่ยน สินค้ารุ่นที่ราคาเท่ากัน หรือราคาสูงกว่าเท่านั้น 

3. กรณี ลูกค้าสั่งซื้อสินค้าแล้วเปลี่ยนใจ ไม่ต้องการสินค้าแล้ว ไปซื้อที่อื่น หรือต้องการคืนสินค้า ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน ทั้งมัดจำ และเงินค่าสินค้าต่างๆ ทุกกรณี

แต่สามารถเปลี่ยนการสั่งซื้อ สินค้าเป็นอย่างอื่นแทนได้ ในราคาที่เท่ากัน ตามที่ซื้อสินค้าไปตอนแรก     

(ค่าจัดส่งสินค้าไป-กลับ ทางลูกค้า จะต้องเป็นฝ่ายรับผิดชอบ ตามราคาส่งจริง)


“ยกเว้นสินค้าชำรุดเสียหาย ที่เกิดจากความบกพร่องของโรงงานและความเสียหาย จากการขนส่งภายในบริษัท บริษัทฯยินดีให้เปลี่ยนสินค้าใหม่ได้ค่ะ”