โครงการบริจาคให้เด็กด้อยโอกาส

 

บริษัท อาร์ เจ ดับบลิว และ บริษัทสปริงฟรี แทรมโพลีน ร่วมกัน สนับสนุนแทรมโพลีน ให้กับบ้านแห่งความเมตตา เพชรบูรณ์