บุคคลทั่วไป

 

คนอ้วนกระโดด

ผู้หญิงลดความอ้วน ใช้แทรมโพลีนรุ่นเล็ก 

ผู้หญิงลดความอ้วน ใช้แทรมโพลีนรุ่นใหญ่

ผู้ชายลดความอ้วน ใช้แทรมโพลีนรุ่นเล็ก 

ผู้ชายลดความอ้วน ใช้แทรมโพลีนรุ่นใหญ่

เด็กฝึกทักษะการทรงตัว ฝึกสมาธิ ยืดความสูง ใช้แทรมโพลีนรุ่นเล็ก 

เด็กฝึกทักษะการทรงตัว ฝึกสมาธิ ยืดความสูง ใช้แทรมโพลีนรุ่นใหญ่

วัยสูงอายุ กระตุ้นการทำงานของต่อมน้ำเหลือง สร้างภูมิคุ้มกันโรค ใช้แทรมโพลีนรุ่นเล็ก

วัยสูงอายุ กระตุ้นการทำงานของต่อมน้ำเหลือง สร้างภูมิคุ้มกันโรค ใช้แทรมโพลีนรุ่นใหญ่

ครอบครัว ได้เล่นและทำกิจกรรมร่วมกัน