นักกีฬา

นักกีฬาฝึกสมาธิ ประสาทสัมผ้ส การกะระยะ ใช้แทรมโพลีนรุ่นเล็ก

นักกีฬาฝึกสมาธิ ประสาทสัมผ้ส การกะระยะ สร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ใช้แทรมโพลีนรุ่นใหญ่