สินค้าราคาเช่า
ReadyPlanet.com
สินค้าของเรา
มิติ ใหม่ สปริงฟรี ทาโกม่า Tgoma
บทความน่าสนใจ
ลิงค์น่าสนใจ
วีดิโอ น่าสนใจ
สินค้าเช่า
ราคาค่าเช่า เครื่องเล่น สมาร์ท เพลย์ โอนลี่ แทรมโพลีน 

ถ้าคุณจัดงานวันเกิด  หรือสังสรรค์ในบ้าน  มีเด็กมา แต่ไม่รู้จะให้เด็กเล่นอะไรดี ที่สนุก ปลอดภัย และยังให้เด็ก ๆ ได้ออกกำลังกายด้วย  ขอแนะนำ สมาร์ท เพลย์  โอนลี่ แทรมโพลีน      
      
สมาร์ท เพลย์ โอนลี่ แทรมโพลีน  เครื่องเล่นกระโดด สำหรับเด็ก  สนุก ปลอดภัย ในสถานที่ของคุณเอง  เด็กทุกเพศ  ทุกวัย  ชอบกระโดดบนแทรมโพลีน ผู้ใหญ่ก็เล่นดี ลองกระโดดดูซิ !!!

 

 

 

มี 5 ขนาด

ราคาค่าเช่า แทรมโพลีน ต่อวัน

 

เช่า 1 วัน

 

เช่า 2 วัน

เช่า 3 วัน

เช่า 4 วัน

เช่า 5 วัน

เช่า 6 วัน

เช่า 7 วัน

6 ฟุต

4,000

2,500

2,000

1,750

1,600

1,500

1,400

8 ฟุต

4,000

2,500

2,000

1,750

1,600

1,500

1,400

10 ฟุต

4,000

2,500

2,000

1,750

1,600

1,500

1,400

12 ฟุต

5,000

3,000

2,300

2,000

1,800

1,600

1,500

14 ฟุต

5,000

3,000

2,300

2,000

1,800

1,600

1,500

16 ฟุต

5,000

3,000

2,300

2,000

1,800

1,600

1,500

 
หมายเหตุ 
  1. ถ้าเช่ามากกว่า 3 ตัว ขึ้นไป  ลด 10%
  2. ราคาค่าเช่า 1 วัน เท่ากับ 10 ชั่วโมง  โดยนับตั้งแต่ไปถึงสถานที่เช่าและเริ่มทำการติดตั้ง หากเกินกว่านี้ บริษัทฯ จะคิดค่าล่วงเวลา ชั่วโมงละ 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)
  3. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายอันเนื่องมาจากอุบััติเหตุ การได้รับบาดเจ็บ หรือ ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นต่อร่างกาย และทรัพย์สินอื่นๆ อันเนื่องมาจากการเล่นแทรมโพลีนไม่ว่าในกรณีใด ๆทั้งสิ้น ผู้เล่นแทรมโพลีนและผู้เช่าแทรมโพลีนไม่มีสิทธิ์ฟ้องร้องใดๆ กับทางบริษัทฯทั้งสิ้น
  4.  หากแทรมโพลีนมีการชำรุด อันเนื่องมาจากการใช้ที่ไม่ถูกวิธี เช่น กระโดดดึงรั้วตาข่ายลงมาหรือเกิดจากความสะเพร่า ประมาท เลินเล่อ ของผู้ใช้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามที่เห็นสมควรสมควร 

บริษัท อาร์ เจ ดับบลิว (ประเทศไทย) จำกัด
โชว์รูม -  928 สุขุมวิท 107 (หัวมุมซ. แบริ่ง 37)   โทร 02-175-6095